Aktuality

Přihláška na tábor

Informace a pokyny k vyplňování

Přihláška

Prohlášení o bezinfekčnosti

 

Registrační formuláře

Nazdar sestry, bratři, milí rodiče,

Jako každý rok nás všechny ze střediska čeká povinná registrace, bez které bychom nemohli být právoplatnými členy skautského hnutí. Ta se skládá ze zaplacení registračního příspěvku (informace ohledně výše příspěvku a možné formy platby Vám podá vedoucí oddílu) a dodáním vyplněného a podepsaného registračního formuláře. Oproti minulým rokům se registrační formulář značně rozrostl a dostal nezbytnou právní úpravu, což bylo zapříčiněno novelami několika zákonů, zvláště pak přijetím legislativy týkající se nakládání s osobními údaji (ano, i na nás skauty dopadlo známe GDPR). Níže jsou ke stažení dva druhy formulářů, jeden pro děti a druhý pro dospělé (18+). 

Tímto bych Vás chtěl požádat o vytištění, vyplnění a odevzdání formuláře vedoucímu oddílu. Děkuji.

S pozdravem 

Tomáš "Zub" Klabzuba 

 

Registrační formulář - děti a dospívající

Registrační formulář - dospělí