Aktuality

Brigáda Skalice

Tento víkend (18-20. října) jsme se vydali na tradiční podzimní brigádu na naše tábořiště do Skalice, abychom doplnili zásobu dřeva na následující rok. Stránky1.jpg

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, díky Vám máme dřevník opět plný a připravený sloužit další rok.

Díky!

 

Střediskový sněm

Nazdar sestry a bratři,

 dovoluji si Vás tímto pozvat na střediskový sněm, který se koná 2.11.2019 od 9,00 na skautovně.

Sněm je důležitá část skautského života a nedílnou součástí Junáctví, proto prosím přijďte v krojích.(pokud již nemáte, zvolte prosím co nejslušnější variantu, popřípadě jsou u Stáni k dostání středisková trička. 

Plán sněmu je probrat činnost ve středisku za poslední období, kdy vůdce i zástupce rádi odpoví na všechny Vaše případné dotazy. Budete-li mít nějaké dotazy, které by vyžadovali přípravu v podobě dokumentů, sdělte je nám včas dopředu, abychom mohli podklady doložit. Předpokládám, že dotazů nebude moc, jelikož vše sdělujeme na schůzích a vše tam společně pobíráme. Tedy nebojte se, že to bude dlouhé.

Dalším bodem bude zvolit všechny funkce a delegáty do střediskové rady okresního a krajského sněmu  atd. Volené funkce jsou k nahlédnutí ve skautisu, popřípadě vám na všechny dotazy odpoví Kubča, který byl pověřen pořádáním. Zde připomínám, že volit mohou pouze řádně zvolení členové. Ale jsem rád, že v našem středisku se můžou veřejně vyslovit všichni členové střediska ke každé situaci. Že každý od rovera po nejstaršího odlskauta je vždy platným členem diskuzí.

Jménem vůdce střediska Vás žádám, abyste si sněm určili za nejvyšší prioritu a dostavili se v co největším počtu.

 

Nyní pár slov ode mne jak vůdce střediska Hrocha: 

Chtěl bych poděkovat za důvěru, kterou, jste mi již podvakráte vložili a svěřili mi tu čest být vaším vůdcem. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za úžasnou obětavou práci svého zástupce.

Chtěl bych touto cestou říci, že již do dalšího období nehodlám dělat vůdce střediska. Mám proto své důvody a pár se jich zde pokusím vyjádřit. To že jsem se stal vůdcem, bylo pro to, že jsem věděl, že mohu středisku nějak prospět, a dovést ho někam, dát mu své představy své myšlenky a tím prospět. Nikdy jsem se netajil, že mé ambice nejsou být vůdcem, že bych raději pracoval stále s dětmi. Nyní jsem dospěl do fáze, kdy můj zápal pro věc vyhořel, a cítím, že můj přístup začíná být na škodu. Proto odstupuji a nepodám do dalšího období svou kandidaturu.


Se stiskem levice Hroch

 

 Přikládám ještě vzkaz od Wattapy:

A ještě pár slov ode mě: žijeme v době, kdy svobodný skauting v naší zemi trvá nejdéle bez přerušení za celou svou éru a já jsem velice hrdá, že jsem mohla být nápomocna k této svobodě. Sloužím naší organizaci a našemu středisku od roku 1990, vedla jsem oddíly skautek i světlušek, dosud dělám tajemníka střediska, zástupce vůdce, pokladníka a správce dvou objektů. Nastal čas dát si trochu volno. Proto nebudu na střediskovém sněmu kandidovat do žádné vůdčí funkce. Doufám, že se na sněmu sejdeme v hojném počtu a že se mezi vámi najdou pokračovatelé, kteří tu naši káru potáhnou dál se stejným nadšením jako my všichni, kteří jsme začínali před lety. Se stiskem levice Wattapa.